Talented Kids

Kinderen de beste kansen bieden op een betekenisvol bestaan

Talented Kids
Ieder kind is uniek en heeft zijn/haar eigen talenten. Met mijn bedrijf Talented Kids wil ik kinderen stimuleren zichzelf te ontplooien om ze zo voor te bereiden op hun eigen plek in de maatschappij op een manier waarop ze zichzelf als waardevol mogen ervaren. 

Enerzijds door als Nationaal MediaCoach kinderen te leren hoe ze met media om moeten gaan door hen of hun omgeving te begeleiden bij mediaonderwijs, mediaopvoeding en het opstellen van mediabeleid. Anderzijds door kinderen inzicht te geven in hun unieke talenten en persoonlijkheid, bijvoorbeeld in de vorm van het "talentenkompas" dat ik aanbied. Dit geeft goed inzicht in de belangrijkste aspecten bij de keuze voor een vervolgopleiding na de basisschool. Tot slot wil ik kinderen ook voorbereiden op hun toekomst door ze praktische vaardigheden aan te leren die eigenlijk onmisbaar zijn in onze digitale wereld, zoals blind leren typen. 

Wendy Zenden